jump to navigation

มองอาหาร 5 มุม กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
trackback

pic_article04โดยทั่วไป คนเรามักจะใช้ความชอบ และความอร่อยในรสชาติเป็นตัวกำหนดในการตัดสินที่จะกินอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการกินครั้งแรก หรือว่ากินซ้ำ ๆ กันบ่อยครั้ง การใช้ความอร่อยเพียงอย่างเดียว ถือว่าเป็นการกินอาหารที่จะต้องได้รับการปรับปรุง เพราะรสชาติของอาหารไม่บ่งบอกถึงการกินอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละครั้งที่กิน หรือซื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลัก หรืออาหารว่าง ควรคำนึงถึงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ความมีคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัย ความประหยัด ความอร่อย และสุดท้ายคือความน่ากิน

     แน่นอนที่สุด นักโภชนาการและผู้รู้ด้านโภชนาการทั้งหลายมักจะเทความสำคัญให้กับความมีคุณค่าทางโภชนาการมาเป็นอันดับแรก เพราะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เราไม่ได้กินเพียงเพื่อดับความหิว หรือสนองความชอบเท่านั้น แต่กินเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากอาหาร เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง คงจะเป็นการยากลำบากที่จะตัดสินใจว่าอาหารชนิดใดมีคุณค่าทางโภชนาการ ถ้าเราขาดความรู้ทางโภชนาการ และไม่ได้ใฝ่หาความรู้

     อาหารในมุมมองทั้งสองนั้น มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน คือเรื่องความสะอาด ปลอดภัย อาหารแม้จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ถ้าปนเปื้อนก็จะมีโทษต่อร่างกาย คนไทยส่วนมากมักจะชาชินกับอาการอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ เพราะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและพบเห็นอยู่โดยทั่วไป จึงไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร แต่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสุขภาพ และใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาสังคมหรือประเทศนั้นอีกด้วย

     มุมมองที่สามเรื่องราคาของอาหาร หลักการที่สำคัญอยู่ตรงที่ อาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่จำเป็นต้องราคาแพงเสมอไป อาหารดีราคาถูกมีอยู่มากมาย ซึ่งเราจะต้องมีความรู้ และใส่ใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรู้จักเปรียบเทียบราคากับคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่อยู่ในหมู่เดียวกัน เช่นการเลือกกินปลานิล แทนปลาจาระเม็ดเป็นต้น

     ความน่ากิน และความอร่อย ดูเหมือนจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่คนทั่วไปใช้ตัดสินในการเลือกซื้อและกินอาหาร ความเป็นจริงแล้ว อาหารอร่อยและน่ากิน ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าในอาหารนั้นมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการหรือไม่ เช่น อร่อยเพราะผงชูรส ทำให้เรากินอาหารได้มาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อาหารที่อร่อยนั้น มีคุณค่าทางโภชนาการ ราคาถูก สะอาด

อาหารสะอาด อร่อย และน่ากิน ตัดสินใจ ไปพร้อมกับความมีคุณค่าทางโภชนาการ

Advertisements

ความเห็น»

No comments yet — be the first.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: