jump to navigation

หลักการกินอาหารให้มีสุขภาพดี กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
add a comment

pic_article05

วัยทำงาน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปถึง 60 ปี เป็นบุคคลที่ควรให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารเป็นอย่างยิ่งหลักในการบริโภค อาหารให้มีสุขภาพดี ควรปฏิบัติดังนี้ (เพิ่มเติม…)

Advertisements

มองอาหาร 5 มุม กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
add a comment

pic_article04โดยทั่วไป คนเรามักจะใช้ความชอบ และความอร่อยในรสชาติเป็นตัวกำหนดในการตัดสินที่จะกินอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการกินครั้งแรก หรือว่ากินซ้ำ ๆ กันบ่อยครั้ง การใช้ความอร่อยเพียงอย่างเดียว ถือว่าเป็นการกินอาหารที่จะต้องได้รับการปรับปรุง เพราะรสชาติของอาหารไม่บ่งบอกถึงการกินอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละครั้งที่กิน หรือซื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลัก หรืออาหารว่าง ควรคำนึงถึงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ความมีคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด ปลอดภัย ความประหยัด ความอร่อย และสุดท้ายคือความน่ากิน (เพิ่มเติม…)

หุ่นดีเพื่อลดค่าใช้จ่าย กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
add a comment

pic_article03ค่าหมอแพง ค่ายาแพง ค่าโรงพยาบาลแพง คุณเคยบ่น แล้วคุณคิดที่จะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วหรือยัง ?

     ปัจจุบันกระแสการลดน้ำหนักมิได้เพื่อเหตุผลด้านความสวยงามอีกต่อไป แต่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดีนอกจากจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ไม่เจ็บออดๆ แอดๆ ไม่มีข้อจำกัดในการสนุกสนานกับเพื่อนและครอบครัว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นในการรักษาพยาบาลในอนาคตอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

ทำไมคนถึงต้องการโภชนาการที่ถูกต้อง? กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
add a comment

pic_article02

คนไทย มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากกว่า 30% หรือ มากกว่า 18 ล้านคน
คนไทย เป็นโรคภูมิแพ้ 15 – 20 ล้านคน
คนไทย เป็นเบาหวาน 4 – 5 ล้านคน
คนไทย มีปัญหาทางเดินเลือด หลายล้านคน
คนไทย เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจประมาณ ปีละ 40,000 คน (ชั่วโมงละ 5 คน) (เพิ่มเติม…)

น้ำหนักเท่าไหร่จึงจะพอดี? กรกฎาคม 30, 2009

Posted by tongsupakit in Uncategorized.
1 comment so far

pic_article01น้ำหนักตัวพอดีหรือเหมาะสมนั้น มีภาษาฝรั่งที่เหมาะสมอ่านแล้วเข้าใจเลยคือ “health weight” ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญตรงที่ว่า ถ้าคนเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดว่าเหมาะสมแล้ว โรคภัยไข้เจ็บจะถามหา (เพิ่มเติม…)